Egenutvikling

Det å kunne si «Ja» til de riktige verdiene, og «Nei» til de dårlige, gir oss økt selvtillit og respekt for oss selv. Konsekvensen av å si «Ja» er økt overskudd og livsgnist.

Vårt samfunn, jobben og verden ellers er i konstant bevegelse. Da vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan bli avgjørende for å lykkes, uansett hvor du befinner deg og hva du bedriver med i samfunnet.

Våre toppidrettsutøvere benytter seg av personlige trenere som en del av det naturlige treningsopplegget, og flere og flere bedriftsledere har også skaffet seg personlige støttespillere i løpet av de siste 2-3 årene.

Nå ser vi, at trenden med å ha en personlig støttespiller i perioder av sitt liv eller på fast basis, blir mer og mer vanlig blant mellomledere, salgsledere og ikke minst arbeidstakere som opplever endring i sin arbeidssituasjon, eller som har behov for hjelp til å sette og nå sine personlige mål.  Kanskje er du en student som er i ferd med å miste gnisten, se din mål og veien helt frem, eller kanskje er du i ferd med å gå ut av arbeidslivet ved alder eller uførhet, og må sette deg nye mål ut fra din nye hverdag.

Alle kan i utgangspunktet ha svært godt utbytte av coaching, mentoring, veiledning og inspirasjon. Coachen trenger ikke å ha direkte fagkunnskap innenfor klientens område, men ved hjelp av ulike verktøy vil det likevel være mulig å oppnå forbedring av resultatene.

Coaching er en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale(ICF/Ericksons definisjon på coaching), og er en forandringsprosess hvor den enkelte(Bedrift, Team, Leder, Gruppe eller enkeltperson) er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess.

Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre kjent med seg selv, og utvikle nye sider av seg selv, som kanskje til og med var ukjent på forhånd.

Når en ser tydelig hvem en er, hvor en vil, hva som er viktig og hvilke ressurser en har, kommer energien og handlingene som gjør at visjonen blir virkelig som av seg selv. Som din coach vil jeg kunne bidra til at du kan leve i verden der du er fornøyd, bevisst og tilstede i ditt liv!

For enkeltpersoner, Ledere og privatpersoner, handler dette om personlig utvikling og selvledelse. Det å ha en støttespiller som kan hjelpe deg til å ha 100% fokus for å avdekke og sette mål og kunne nå dem raskere.

Finn dine verdier, ønsker og mål, samt oppnå “Balanse” og tør å være den du er. Sett deg “SMART”- (Spesifikk, Målbare, Attraktive, Relevante og Tidsbestemte) MÅL.

Elementer i prosessen som ofte kan beskrives som en flytur:

  • Innledning – avklare roller, om prosessen
  • Nåsituasjon
  • Målet med inspirasjonen – hva er ønsket situasjon?
  • Behov for handling – identifisere gap mellom nå situasjon og ønsket situasjon – mål
  • Bevisstgjøring – utvikling av tenkemåte, væremåte og læremåte
  • Tiltak, iverksette handling
  • Oppfølging og evaluering
  • Utvikle tenke, lære og væremåte
  • Hvordan komme i gang ?

Det er å anbefale å ta timer en gang hver uke i starten . Timene kan også etter en tid foregå pr. telefon eller på Skype.

Mange virksomheter med fokus på ledelse og management skifter i dag ut tradisjonelle former for ledelse med et mer inspirerende og veiledende lederskap, for å sikre en bedre utvikling og vekst blant medarbeiderne.

Ta kontakt  for en uforpliktende prat, eller gjør en konkret avtale om å starte en prosess for å nå dine mål.