Bedrifter, Team, Gründere

Få hele bedriften til å trekke i samme retning.

Hvordan påvirker de ansattes selvfølelse og motivasjon selskapets totale produktivitet i en verden i endring? Hva med motivasjonen?  Mobiliser til organisasjonsutvikling gjennom coachende ledere og nøkkelpersoners coachende adferd og anerkjennende gruppesamtaler.

De fleste av oss arbeider i grupper og team, og noen av oss har vært så heldige å oppleve hvor kraftfullt, effektivt, inspirerende og utfordrende godt samarbeid kan være. Samtidig vet de fleste at samarbeid i grupper kan være ineffektivt, utmattende og konfliktfylt.

Å få til et godt teamarbeid er derfor en krevende oppgave.

Jeg tror på at dyktige ledere produserer sine beste resultater gjennom andre.

Suksessrike organisasjoner og produkter er basert på evnene til mange personer. Begrepet «Ledelse» er ferdigheten i å motivere og samle et team for å nå et felles mål. Vi har alle erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Hvordan skapes et godt team? Hvordan kan vi gjentatte ganger klare å skape gode team? Hvordan sikre trivsel og energi når man veileder, gjennomfører møter, coacher i team og leder innovative omstillingsprosesser?

Erik har en coachende væremåte, har bred erfaring og kompetanse innen endrings- og salgsledelse fra lang yrkeserfaring innen salg og kundebehandling.

Ta kontakt for å høre mer, eller gjøre en konkret avtale om å starte en prosess for å nå din Bedrifts mål og/eller ta fatt i deres utfordringer.