SUKSESS HISTORIER

Egenutvikling

Det å kunne si «Ja» til de riktige verdiene, og «Nei» til de dårlige, gir oss økt selvtillit og respekt for oss selv. Konsekvensen av å si «Ja» er økt overskudd og livsgnist.

TJENESTETILBUD

Menneske i endring

TJENESTETILBUD

Bedrifter, Team, Gründere

Få hele bedriften til å trekke i samme retning.

TJENESTETILBUD

ARBEIDS METODER

ICF / Erickson coaching

Et positivt menneskesyn ligger til grunn for alt jeg gjør. Jeg tror at alle selv har løsningen på det de ønsker å oppnå. Min jobb som coach er gjennom samtaleteknikker, kraftige spørsmål og aktiv lytting, være med på å avdekke den.

Min styrke som coach ligger da nettopp i det å få enkelt personer / team til å åpne opp for å se – lengre, bredere og dypere.

Når du ser tydelig hvor du vil; hvem du er; hva som er viktig og hvilke ressurser du har, kommer energien og handlingene som gjør at visjonen blir virkelig, som av seg selv.

For privatpersoner handler dette om personlig utvikling og selvledelse.

For næringsliv ellers handler det om organisasjonsutvikling gjennom f.eks. individuelle leder- og/eller teamcoaching.  For gründere betyr dette en å ha en støttespiller som kan hjelpe til å ha 100%  fokus for å kunne nå målene raskere.

Hva er en god coach / samtalepartner

En god coach hjelper sine samtalepartnere til å videreutvikle sine indre drivkrefter og dermed få til de resultater de ønsker.


En god coach trenger ikke ty til konkrete råd, da det benyttes ulike samtale- og spørsmålsteknikker slik at en selv får det perspektivet en har behov for til å finne meningsfulle svar. Coachens misjon er å bidra til kundenes kraftfulle møte med seg selv.

ICF / Erickson coaching

ICF-coaching er ambisjonen om en 100% konfidensiell og  kundefokusert samtale, der fokuspersonen eier målsetningen, alle delmålene og formålet for samtalen. Det innebærer at fokuspersonen er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess.

Positivt menneskesyn

Et positivt menneskesyn ligger til grunn for alt jeg gjør. Jeg tror at alle selv har løsningene på det de ønsker å oppnå. Min jobb som coach er da gjennom samtaleteknikker, kraftige spørsmål og aktiv lytting, være med på å avdekke disse.

Mentoring, Veiledning og Rådgivning

Vi tilbyr også disse tjenester. Dersom man beveger seg inn på disse feltene, for å få råd og veiledning, vil man bli gjort klar over dette. Uavhengig av dette, er du selv ansvarlig for de valg du selv velger å ta.

HVORDAN KANJEG HJELPE DEG?

Min styrke som din Støttespiller, Coach, Mentor , Veileder ligger da nettopp i det å få personer / team til å åpne opp for å se – lengre, bredere og dypere.


Når en ser tydelig hvor en vil; hvem en er; hva som er viktig og hvilke ressurser en har, kommer energien og handlingene som gjør at visjonen blir virkelig, som av seg selv.


For privatpersoner handler dette om personlig utvikling og selvledelse.


For næringsliv ellers handler det om organisasjonsutvikling gjennom f.eks. individuelle leder- og/eller teamcoaching.  For en Leder eller Gründer betyr dette en å ha en støttespiller som kan hjelpe til å ha 100%  fokus for å kunne nå målene raskere. 

HVA KUNDENE SIER

8 EGENSKAPER EN GOD MENTOR BØR INNEHA. FORSKJELL MENTOR VS COACH.

Gode coacher, veiledere tar ikke ansvaret som mentor lett. Vi gjennomgår her kort 8 gode egenskaper en god mentor bør inneha:

  1. Villighet til å dele ferdigheter, kunnskap og kompetanse.
  2. Demonstrere en positiv holdning og handlinger som en positiv rollemodell.
  3.  Gode veiledere føler seg ofte personlig investert i suksessen til den andre. Dette krever vanligvis at mentor har egenskaper som kunnskapsrik, medfølende og har egenskapene til en god lærer eller trener.
  4. En god mentor er entusiastisk om sin jobb som mentor, den andre og det arbeide denne vil gjøre. Mentor bør være spesielt interessert i å hjelpe den andre til å bygge og utvikle seg som leder.
  5. En god mentor ser verdien av kontinuerlig læring, og ha troen på profesjonell utvikling, uavhengig av hvor en er i karrieren.
  6. Gir veiledning og konstruktiv tilbakemelding. En av de viktigste oppgavene til en god mentor er å gi veiledning og konstruktive tilbakemeldinger til den andre.
  7. Respektert av kollegaer og ansatte på alle nivåer i organisasjonen.
  8. En god mentor setter standarden på pågående personlige og profesjonelle mål

Forskjellen på en god mentor og en god coach er at coachen tar utgangspunkt i at den andre har alle iboende ressurser til å kunne nå sine mål. En coach har derfor ikke alltid behov for å være en fagperson/ressurs på området.  Jobben som coach er da gjennom samtale teknikker, kraftige spørsmål og aktiv lytting, være med på å avdekke og synliggjøre den andres videre fremdriftsplan, og følge opp på den.